13-07-18 Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 74693/Η2/9-5-2018 (ΑΔΑ: 9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι: Συνέχεια

Advertisements
Posted in ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Πίνακες λειτουργικών κενών και μορίων κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 για λειτουργικά υπεράριθμους ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου 2018-19

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΕ70

ΜΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60 2018-2019

ΜΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ70 2018-2019

Ενστάσεις επί των μορίων μπορούν να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 στο fax της ΔΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ: 2241364821 ή στο e-mail της ΔΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ: mail@dipe.dod.sch.gr
Οι δηλώσεις προτίμησης θα κατατεθούν στο παραπάνω fax και e-mail της Δ/νσης έως την Τρίτη 17-07-2018.

Posted in ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ | Σχολιάστε

13-7-2018 Ανάκληση αιτήσεων αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κάνουν ανάκληση της αίτησης απόσπασής τους εντός του ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως την  Τρίτη 17-07-2018   και ώρα 14:00, αποστέλλοντας αίτηση ανάκλησης στο fax  της Υπηρεσίας στο 22413- 64821 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  mail@dipe.dod.sch.gr .

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Posted in ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Αναδρομικά στη μισθοδοσία Αυγούστου η διαφορά στο επίδομα ευθύνης

Χορηγείται αναδρομικά στη μισθοδοσία του Αυγούστου και από τη Διεύθυνση ΠΕ Δωδεκανήσου, η διαφορά στο επίδομα ευθύνης σε Διευθυντές σχολικών μονάδων (πάνω από 120 μαθητές) και στους Προϊσταμένους  μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, για το διάστημα από 12/6/2018 ως 31/7/2018, όπως αυτή διαμορφώθηκε  με τις νέες μισθολογικές διατάξεις» του άρθρου 19  του ν.4547/18 .

Οι ακαθάριστες αποδοχές για αυτό το διάστημα είναι περίπου  €8ο,οο και καθαρές €5ο,οο

Ανάλογες αναδρομικές αποδοχές για το ίδιο διάστημα ισχύουν και για τους Προϊσταμένους  μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων που το επίδομά τους διαμορφώνεται  από €100 σε €150

Ειδικότερα με τη δημοσίευση του νόμου, από τις  12/6/2018, δικαιούνται αύξηση στο επίδομα ευθύνης ορισμένοι Διευθυντές Σχολείων ( σύμφωνα με τα νέα κριτήρια προσδιορισμού του επιδόματος) και  όλοι οι Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, σύμφωνα με τις παρακάτω νέες προβλέψεις:

1.  Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.

Το επίδομα θέσης  Διευθυντή Σχολικής μονάδας δεν εξαρτάται πλέον από τον αριθμό  τμημάτων αλλά από τον αριθμό μαθητών.Έτσι  για παράδειγμα, διευθυντής 6/θ δημοτικού σχολείου, που παίρνει  250 ευρώ επίδομα ευθύνης, τώρα θα πάρει 300 ευρώ, αν οι μαθητές στο σχολείο του είναι πάνω από 120.

2.Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ | Σχολιάστε

Πίνακες μορίων για τοποθέτηση με απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου Γενικής Αγωγής 2018-19

Δείτε τους πίνακες εδώ

Ενστάσεις επί των μορίων μπορούν να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 στο fax της ΔΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ: 2241364821 ή στο e-mail της ΔΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ: mail@dipe.dod.sch.gr

Posted in ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Τοποθετήσεις κλάδου ΠΕ70 σε ΤΕ & ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2018-19

Δείτε τα ονόματα εδώ

Posted in ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Σχολιάστε

10/7/2018 Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου αναφορικά με τις υπεραριθμίες και τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 10/7/2018 και ενέκρινε πλειοψηφικά, το χρονοδιάγραμμα εργασιών για τις υπεραριθμίες και τις αποσπάσεις ειδικής και γενικής αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο διαφοροποιήθηκα ως αιρετός και καταψήφισα το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου με το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών αυτών μεταβολών για τους παρακάτω λόγους:

1) Παραβιάζεται η χρονική σειρά των υπηρεσιακών μεταβολών (ακολουθεί στο τέλος Αυγούστου η Β φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ).

2) Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα λειτουργικά κενά θα διαφοροποιηθούν από τις διάφορες άδειες που προκύπτουν (κύησης/ανατροφής/επαπειλούμενες/αναρρωτικές μεγάλης διάρκειας, δεν έχουν ανακοινωθεί οι μετατάξεις, οι αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, η επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. θα ολοκληρωθούν μέσα στον Αύγουστο, κ.λπ.). Συνέχεια

Posted in ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ | Σχολιάστε